to-logo-short Om ThrillOut

ThrillOut AS er et norsk selskap som tilbyr en "entreprenør, samarbeid og direkte-til-fan"-plattform for musikkbransjen. Vi tilbyr verktøy og tjenester for artister, spillesteder, festivalarrangører, musikkarrangører og profesjonelle innen musikkbransjen.

Gjennom ThrillOut CareBoard Eco-system adresserer vi FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Vi nærmer oss samarbeid med veldedige organisasjoner som fokuserer på eller har implementert ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål for å legge til rette for samarbeid med artister, fans, gründere, næringsliv i hvert økosystem under ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Plattformen er under utvikling, men samarbeid med veldedige organisasjoner Drop in the Ocean og Norges Innsamlingsforening er i gang. Foreningen har 106 veldedige og frivillige organisasjoner som medlemmer

{Translation needed}